19008044
Hotline:19008044
0 sản phẩm Thanh toán
  • KENKO
  • Sen cây
  • Vòi sen
  • Vòi chén
  • Chậu rửa chén
  • Chậu rửa chén đá
  • Vòi Lavabo
QUẢNG CÁO
Đá kim tuyến đen
   
Tên SP: Đá kim tuyến đen
Giá hãng: 3,845,000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
Model: IT-11647222-CD
Bảo hành:
Mô tả: KT : 1160 x 470 x 220 mm
   
     

CHI TIẾT

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Vòi lavabo KE-505
Giá bán:156,000 VNĐ
Giá hãng:260,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-504
Giá bán:147,000 VNĐ
Giá hãng:245,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-503
Giá bán:144,000 VNĐ
Giá hãng:240,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-502S
Giá bán:420,000 VNĐ
Giá hãng:700,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-501S
Giá bán:408,000 VNĐ
Giá hãng:680,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-212S
Giá bán:864,000 VNĐ
Giá hãng:1,080,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-211S
Giá bán:1,264,000 VNĐ
Giá hãng:1,580,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-210S
Giá bán:880,000 VNĐ
Giá hãng:1,100,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-209S
Giá bán:1,120,000 VNĐ
Giá hãng:1,400,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-208
Giá bán:282,000 VNĐ
Giá hãng:470,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-207
Giá bán:486,000 VNĐ
Giá hãng:810,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-206
Giá bán:420,000 VNĐ
Giá hãng:700,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-205
Giá bán:480,000 VNĐ
Giá hãng:800,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-204
Giá bán:492,000 VNĐ
Giá hãng:820,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-203
Giá bán:870,000 VNĐ
Giá hãng:1,450,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-202
Giá bán:834,000 VNĐ
Giá hãng:1,390,000 VNĐ
Vòi lavabo KE-201
Giá bán:600,000 VNĐ
Giá hãng:1,000,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-01
Giá bán:4,740,000 VNĐ
Giá hãng:7,900,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-02
Giá bán:4,500,000 VNĐ
Giá hãng:7,500,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-03
Giá bán:4,740,000 VNĐ
Giá hãng:7,900,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-04
Giá bán:3,780,000 VNĐ
Giá hãng:6,300,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-05
Giá bán:1,440,000 VNĐ
Giá hãng:2,400,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-06
Giá bán:3,780,000 VNĐ
Giá hãng:6,300,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-07
Giá bán:810,000 VNĐ
Giá hãng:1,350,000 VNĐ
Chậu rửa chén CR-08
Giá bán:1,020,000 VNĐ
Giá hãng:1,700,000 VNĐ
Vòi sen KE-101
Giá bán:1,080,000 VNĐ
Giá hãng:1,800,000 VNĐ
Vòi sen KE-102
Giá bán:1,140,000 VNĐ
Giá hãng:1,900,000 VNĐ
Vòi sen KE-103
Giá bán:1,116,000 VNĐ
Giá hãng:1,860,000 VNĐ
Vòi sen KE-104
Giá bán:750,000 VNĐ
Giá hãng:1,250,000 VNĐ
Vòi sen KE-105
Giá bán:780,000 VNĐ
Giá hãng:1,300,000 VNĐ
Vòi sen KE-106
Giá bán:1,080,000 VNĐ
Giá hãng:1,800,000 VNĐ
Vòi sen KE-107
Giá bán:690,000 VNĐ
Giá hãng:1,150,000 VNĐ
Vòi sen KE-108
Giá bán:540,000 VNĐ
Giá hãng:900,000 VNĐ
Vòi sen KE-109S
Giá bán:1,890,000 VNĐ
Giá hãng:3,150,000 VNĐ
Vòi sen KE-110S
Giá bán:1,380,000 VNĐ
Giá hãng:2,300,000 VNĐ
Vòi sen KE-111S
Giá bán:1,740,000 VNĐ
Giá hãng:2,900,000 VNĐ
Vòi sen KE-112S
Giá bán:1,620,000 VNĐ
Giá hãng:2,700,000 VNĐ
Vòi chén KE-408
Giá bán:186,000 VNĐ
Giá hãng:310,000 VNĐ
Vòi chén KE-407
Giá bán:192,000 VNĐ
Giá hãng:320,000 VNĐ
Vòi chén KE-406
Giá bán:192,000 VNĐ
Giá hãng:320,000 VNĐ
Vòi chén KE-405
Giá bán:132,000 VNĐ
Giá hãng:220,000 VNĐ
Vòi chén KE-404
Giá bán:174,000 VNĐ
Giá hãng:290,000 VNĐ
Vòi chén KE-403S
Giá bán:378,000 VNĐ
Giá hãng:630,000 VNĐ
Vòi chén KE-402S
Giá bán:378,000 VNĐ
Giá hãng:630,000 VNĐ
Vòi chén KE-401S
Giá bán:420,000 VNĐ
Giá hãng:700,000 VNĐ
Vòi chén KE-308
Giá bán:492,000 VNĐ
Giá hãng:820,000 VNĐ
Vòi chén KE-307
Giá bán:540,000 VNĐ
Giá hãng:900,000 VNĐ
Vòi chén KE-306
Giá bán:570,000 VNĐ
Giá hãng:950,000 VNĐ
Vòi chén KE-305
Giá bán:720,000 VNĐ
Giá hãng:1,200,000 VNĐ
Vòi chén KE-304S
Giá bán:900,000 VNĐ
Giá hãng:1,500,000 VNĐ
Vòi chén KE-303S
Giá bán:696,000 VNĐ
Giá hãng:1,160,000 VNĐ
Vòi chén KE-302S
Giá bán:564,000 VNĐ
Giá hãng:940,000 VNĐ
Vòi chén KE-301S
Giá bán:564,000 VNĐ
Giá hãng:940,000 VNĐ
Sen cây KE-019
Giá bán:2,640,000 VNĐ
Giá hãng:4,400,000 VNĐ
Sen cây KE-018
Giá bán:3,210,000 VNĐ
Giá hãng:5,350,000 VNĐ
Sen cây KE-017
Giá bán:3,900,000 VNĐ
Giá hãng:6,500,000 VNĐ
Sen cây KE-016
Giá bán:3,120,000 VNĐ
Giá hãng:5,200,000 VNĐ
Sen cây KE-015
Giá bán:3,162,000 VNĐ
Giá hãng:5,270,000 VNĐ
Sen cây KE-014S
Giá bán:3,720,000 VNĐ
Giá hãng:6,200,000 VNĐ
Sen cây KE-013S
Giá bán:2,640,000 VNĐ
Giá hãng:4,400,000 VNĐ
Sen cây KE-012S
Giá bán:2,640,000 VNĐ
Giá hãng:4,400,000 VNĐ
Sen cây KE-011S
Giá bán:3,600,000 VNĐ
Giá hãng:6,000,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,305,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,610,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,150,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,845,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,150,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,845,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:2,775,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:2,470,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,695,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,390,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,460,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,150,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,150,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,305,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,000,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:4,150,000 VNĐ
Đá kim tuyến đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,845,000 VNĐ
Đá hoa cương đen
Giá bán:Liên hệ
Giá hãng:3,080,000 VNĐ
Chậu rửa chén đá kím tuyến đen
Giá bán:971,500 VNĐ
Giá hãng:2,775,000 VNĐ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline 24/24
19008044
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
QUẢNG CÁO
VỀ CHÚNG TÔI
Giới thiệu
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hướng dẫn mua hàng
Phương thức vận chuyển
DỊCH VỤ
Giao hàng miễn phí
TIN TỨC & SỰ KIỆN
LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG
Facebook
Twitter
Google +
Linkedin

NHÀ PHÂN PHỐI PHÁT ĐẠT

Địa chỉ:  268 Quốc lộ 1K , Khu phố 1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Giấy phép kinh doanh: 0313303429

Email:  vy.life.water@gmail.com - Điện Thoại: 028.62831213

Website:  http://www.locnuocviet.net

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập : 2
Đã truy cập :222857
Copyright 2016 - Design by Triệu Tín